Nieuw

Het nieuws lezen

Toelating

Wilt u opgenomen worden bij Le Solbosch? Vanwege het coronavirus hebben we de briefings tot nader order opgeschort. Wij nodigen u uit onze website aandachtig te lezen, on een idee te krijgen van het therapeutische werk dat wij aanbieden. Dit voordat u een afspraak maakt voor een toelatingsgesprek.

Daarna gaat de toelatingsprocedure verder met en individueel gesprek we ronden enkele belangrijke elementen van het werk dat we voorstellen af, et beantwoordt uw vragen over de werking van het centrum. Uw verzoek wordt als team beoordeeld.

Indien overeengekomen, werkt het toelatingsteam samen met de kandidaat de toelatingsprocedures uil. Fysieke ontwenning vindt niet plaats in de instelling

Contact opnemen met het toelatingsteam

Het toelatingsteam is bereikbaar op weekdagen via het telefoonnummer 02 649 79 01.

Een e-mail sturen