Nieuw

Het nieuws lezen

Toelating

Wilt u opgenomen worden bij Le Solbosch? Na uw persoonlijke aanvraag volgt eerst een informatiesessie. Die vindt elke donderdag om 11.00 uur plaats in het Frans bij Le Solbosch (behalve op feestdagen) en in het Nederlands op afspraak. We nodigen u uit om zo’n sessie bij te wonen alvorens u een afspraak maakt voor uw toelatingsgesprek.

Daarna volgen nog twee individuele gesprekken. Tijdens deze gesprekken overloopt het therapeutische team samen met u de verschillende modaliteiten van een eventueel verblijf in het centrum. U dient fysiek afgekickt te zijn vooraleer u naar Le Solbosch komt.

Toelating in drie belangrijke stappen

Contact opnemen met het toelatingsteam

Het toelatingsteam is bereikbaar op weekdagen via het telefoonnummer 02 649 79 01.

Een e-mail sturen