Nieuw

Het nieuws lezen

De therapeutische aanpak

Le Solbosch richt zich tot personen die een ontwenningskuur volgden in een gespecialiseerd centrum en die nog meer willen werken aan de redenen achter hun verslaving.

Of het nu gaat om alcohol, drugs, geneesmiddelen of synthetische producten, u bent op een punt in uw leven beland dat u uw consumptie niet langer in de hand hebt of dat uw consumptie allesoverheersend is en uw gezins-, professionele en sociale leven verwoest. Dat besef is de eerste stap die ertoe kan leiden dat u een aanvraag indient bij Le Solbosch.

Le Solbosch leert u om te gaan met geheelonthouding. Onze therapeutische aanpak voorziet een structurele omkadering waarin u zichzelf en anderen opnieuw leert kennen, op eigen vraag weer zin aan uw leven leert geven en projecten voor de toekomst kunt uitstippelen.

Dankzij de gemeenschapsomkadering, die zowel ondersteunend als confronterend kan zijn, kunt u samen met anderen de weg naar meer autonomie afleggen.

Individuele therapieën

Elke bewoner krijgt aan het begin van de behandeling drie contactpersonen toegewezen, die hem/haar begeleiden gedurende zijn/haar hele verblijf bij Le Solbosch: een psychologisch contactpersoon, een sociaal contactpersoon en een somatisch contactpersoon, die helpt bij alles wat met het lichaam te maken heeft. Daarnaast behoort ook gezinstherapie tot de mogelijkheden.

Gemeenschappelijke therapieën

Alle bewoners dragen hun steentje bij aan de organisatie van het dagelijkse leven (koken, wassen, tuinieren, onderhoud van het gebouw, …). Daarnaast nemen ze deel aan artistieke en sportieve activiteiten. Ook worden er elke namiddag groepstherapieën gegeven.

Alle bewoners zetten zich vrijwillig in voor een leven zonder drugs, minstens voor de duur van de behandeling.

Hoe wordt u opgenomen bij Le Solbosch ?

Uw procedure begint met een informatiebijeenkomst bij Le Solbosch. Die vindt elke dinsdag om 14.00 uur plaats. We nodigen u graag uit om zo’n bijeenkomst bij te wonen alvorens u contact met ons opneemt voor uw toelatingsgesprek.

Meer informatie