Nieuw

Het nieuws lezen

Behandeling

Bij Le Solbosch bieden we een basiscontract van vijf maanden aan, dat verlengd kan worden met een of meerdere contracten van drie maanden. Indien de ontwenning onvoldoende blijkt, helpt de verblijfsafdeling ‘SAS’ u aan het begin van de behandeling verder. Na uw verblijf in de therapeutische gemeenschap kunt u een plaats krijgen in het ‘Maison de Transition’ (rehabilitatiecentrum), dat de nadruk legt op de sociale re-integratie. In dit centrum kunnen maximaal vijf personen verblijven.

De duur van de behandeling bij Le Solbosch is een van de belangrijkste elementen van de therapeutische aanpak. Ze maakt het mogelijk grondig therapeutisch te werk te gaan met onder andere een opvangperiode in het centrum, de therapieën zelf, het leren leven in gemeenschapsverband en het uitproberen daarvan, en vervolgens de voorbereiding op het vertrek.

Een gedetailleerd overzicht …

Nazorg

De nazorg bij Le Solbosch bestaat uit drie fasen en houdt voor sommigen ook een verblijf in het ‘SAS’ in. Op deze interne, tijdelijke verblijfsafdeling van Le Solbosch kunt u terecht indien u nog begeleiding nodig hebt bij uw fysieke ontwenning. Een verblijf in het ‘SAS’ is gewoonlijk beperkt tot één week.

De drie nazorgfasen van Le Solbosch bestaan allemaal uit therapieën die aangepast zijn aan uw behoeften in functie van uw persoonlijke en maatschappelijke vooruitgang.

  • Eerste fase

    Deze fase duurt zes weken en houdt in dat u het contact met de buitenwereld volledig verbreekt. Op die manier kunt u zich volledig op uzelf focussen, uw draai vinden bij Le Solbosch en afkicken van het product. We staan u de klok rond bij. Elk contact met uw naasten, zelfs telefonisch, is verboden. In het kader van therapie met uw naasten kunt u aan het einde van de ontwenningsfase met uw familie praten.

  • Tweede fase

    U wordt beetje bij beetje zelfstandiger. Eén avond in de week en tijdens het weekend mag u zonder begeleiding uitstappen maken. Met de hulp van het team zet u eveneens de eerste stappen in uw sociale re-integratie. In de vierde maand bespreekt u uw contract met het team om uw behandeling te evalueren en uw toekomst uit te stippelen.

  • Derde fase

    Na acht maanden nazorg kunt u uw contract verlengen en beginnen aan de derde fase in overleg met het therapeutische team van Le Solbosch. In deze fase wordt er veel aandacht besteed aan verantwoordelijkheidsgevoel, autonomie en re-integratie. Dat betekent dat u meer vrijheid krijgt en tegelijk blijft deelnemen aan de beheersactiviteiten van het centrum.

Wat betreft uw herintrede in de maatschappij kunt u een verblijf in het ‘Maison de Transition’ (rehabilitatiecentrum) aanvragen (meer hieronder). Tijdens de laatste twee maanden van uw verblijf bij Le Solbosch kunt u eventueel uw professionele activiteiten weer opnemen.

Het ‘Maison de Transition’ (op aanvraag)

In het ‘Maison de Transition’ (rehabilitatiecentrum) aan de Alsembergsesteenweg 208 in Vorst leert u omgaan met een grotere zelfstandigheid, terwijl u uw therapieën blijft volgen. Uw sociale re-integratie wordt er opgevoerd. Het ‘Maison de Transition’ biedt plaats aan maximaal vijf bewoners.


De therapeutische aanpak

Hoe wordt u opgenomen bij Le Solbosch

Uw procedure begint met en informatiebijeenkomst bij Le Sobosch. We nodigen u uit om zo’n bijeenkomst bij te wonen alvorens u contact met ons opneemt voor uw toelatingsgesprek.

Meer informatie